other

đầu nối khí


  • 100 % LEAK - ĐÃ KIỂM TRA
  • hoàn hảo CHO sử dụng VỚI RV, GAS NƯỚNG, NƯỚNG HEATER, STOVE, FIT hố BẢNG, PROPANE người hút thuốc VÀ THÊM.
  • được phê duyệt bởi UNI7140 : 1993; CESMEC VÀ CSA

Tổng cộng 1 trang

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu bạn quan tâm đến của chúng tôi sản phẩm và muốn để biết thêm chi tiết, vui lòng để lại lời nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi lon

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc